1 Høring - anskaffelsesstrategi Trøndelag fylkeskommune Åpne dokument
2 Utkast - Anskaffelsesstrategi Trøndelag fylkeskommune.PDF Åpne dokument
3 Høringsinstanser.PDF Åpne dokument