1 284/58 - Søknad om midlertidig disponering av kommunal grunn Åpne dokument
2 Forslag til avtale mellom Oppdal kommune og Siva Oppdal Eiendom AS datert 07.04.2022 Åpne dokument