1 Høring av forslag om korallrev og typisk høgmyr som utvalgt naturtype Åpne dokument
2 Vedlegg 1 - Høringsnotat Åpne dokument
3 Vedlegg 2 - Forslag om korallrev som utvalgt naturtype Åpne dokument
4 Vedlegg 3 - Forslag om typisk høgmyr som utvalgt naturtype Åpne dokument
5 Vedlegg 4 - Utkast til endringsforskrift for utvalgt naturtype Åpne dokument
6 Vedlegg 5 - Liste over berørte kommuner Åpne dokument
7 Vedlegg 6 - Beslutningsgrunnlag korallrev Åpne dokument
8 Vedlegg 7 - Beslutningsgrunnlag sentrisk høgmyr Åpne dokument