1 Vedtak om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder og styrer i barnehage Åpne dokument