1 Høring - gjennomføring av direktiv (EU) 20191024 om åpne d(50214) Åpne dokument
2 Høringsnotat om gjennomføring i norsk rett av direktiv (EU(12975) Åpne dokument
3 Uoffisiell oversettelse direktiv 2019-1024(12977) Åpne dokument