1 Høringsbrev – midlertidige endringer i lovverket - Ukraina Åpne dokument
2 Adressatliste - midleritidge endringer i lovverket - Ukraina Åpne dokument
3 Høringsnotat - midlertidige endringer i lovverket - Ukraina Åpne dokument