1 Interpellasjon Gratis kjernetid i SFO-2 Åpne dokument