1 284/58 mfl. - Disc-golf bane Åpne dokument
2 Avtale mellom Oppdal kommune og Oppdal IL av 06.04.2022 Åpne dokument
3 Særutskrift 284/58 - Søknad om etablering av disc-golf bane Åpne dokument