1 Forvaltningsrevisjon Hjemmetjenester for brukergruppen 0-66 år Åpne dokument
2 Rapport forvaltningsrevisjon hjemmetjenesten Åpne dokument