1 Høringsbrev 010422 Åpne dokument
2 Høring - avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg Åpne dokument
3 Høringsnotat 1 april 2022 Åpne dokument
4 Høringsinstanser 010422 Åpne dokument