1 Høringsbrev(2150221) Åpne dokument
2 Høring - forslag til endringer i forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) Åpne dokument
3 Utkast høringsnotat - registrerte utdanningsvirksomheter(2157311) Åpne dokument
4 Høringsliste(2157312) Åpne dokument