1 Koronapandemi Covid 19 - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, del 7 Åpne dokument
2 Statsbudsjett 2022- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsord(29351) Åpne dokument
3 Vedlegg 1 - Tildeling til kommuner 7. kompensasjonrunde(29169) Åpne dokument