1 Styrsvollen gard - søknad om midler til flerbruksarena Åpne dokument
2 Søknad Oppdal Næringsfond 2022 Åpne dokument
3 39/9 - søknad om omdisponering av fulldyrket jord til ridebane Åpne dokument