1 204/139 – Tillatelse til oppføring av lagerbygning og kontorbrakke, Rolf Ingar Kirkeng Åpne dokument