1 Informasjon om høring - åpning for totalvekt 60 tonn på veger i BkT8 Åpne dokument