1 199/23/2 og 199/24/2 - Tilbakeføring av festeforhold Åpne dokument
2 Kart der festeforhold som tilbakeføres er vist med rød farge Åpne dokument