1 Vedtektsendring Vekst Oppdal holding Åpne dokument
2 Forslag til endring av vedtekter i forbindelse med Godkjenningsordning NAV 2022 (002) revidert av NAV 22.2.2022 Åpne dokument
3 Avtale-regulering-eiendom-tiltaksforskriften2021 Åpne dokument
4 Protokoll styremøte VOH 17.februar 2022 Åpne dokument
5 SVW - Vedtektsendring Vekst Oppdal Holding AS - vurdering Åpne dokument
6 Dokumenter for stiftelse av Vekst Oppdal Holding AS_signert Åpne dokument
7 Særutskrift Finansiering av kapitalforhøyelse i Vekst Oppdal Holding AS Åpne dokument