1 192/1 - Tillatelse til oppføring av seterstue, bruksendring av dagens seterstue samt dispensasjon fra LNFR formålet og krav om slukkevann, Oddrun Dørum Åpne dokument