1 305/45 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, John Thoresen. Åpne dokument