1 139/1 - Søknad om fritak fra driveplikt på jordbruksarealene Åpne dokument
2 Varig fritak Hulberget Åpne dokument
3 Kart M 1: 5000, datert 03.02.2022 Åpne dokument