1 135/1 - Søknad om omgjøring av vedtak om konsesjon for landbrukseiendom Jamtsætra. Åpne dokument
2 Omgjøringsbegjæring Åpne dokument
3 Notat 3. februar 2022 fra kommuneadvokaten Åpne dokument