1 90/1 - Søknad om konsesjon for Søsto Snøve. Søker: Astrid Wolden. Åpne dokument
2 90/1 - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, Astrid Wolden Åpne dokument
3 Kart M 1:5000 over gnr 90 bnr 1, datert 31.01.22 Åpne dokument