1 319/1 - Vedtak om endring i et punkt i 10-√•rig jordleieavtale Åpne dokument