1 307/12 - Søknad om rammetillatelse for flere tiltak, samt dispensasjonssøknad, Øyvind Estenstad Åpne dokument
2 A0 - Søknad om rammetillatelse (28.09.2021) Åpne dokument
3 A1 - Opplysninger om tiltakets ytre rammer (28.09.2021) Åpne dokument
4 B1 - Søknad om dispensasjon fra arealformål i reguleringsplanen (28.09.2021) Åpne dokument
5 B2 - Søknad om dispensasjon fra avstand til dyrkamark (28.09.2021) Åpne dokument
6 B3 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot kommunal veg (28.09.2021) Åpne dokument
7 B4 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot bekk (28.09.2021) Åpne dokument
8 C2 - Kvittering for nabovarsel (28.09.2021) Åpne dokument
9 D1 - Situasjonsplan (28.09.2021) Åpne dokument
10 D2 - Beregninger grad av utnytting (28.09.2021) Åpne dokument
11 D3 - Beregning bruksareal (03.02.2022) Åpne dokument
12 D4 - Plassering i høyden (03.02.2022) Åpne dokument
13 E1 - Plantegning H01 og H02, ny enebolig (28.09.2021) Åpne dokument
14 E2 - Snitt enebolig (28.09.2021) Åpne dokument
15 E3 - Fasader enebolig (28.09.2021) Åpne dokument
16 E4 - Eksisterende plaløsning H01 Våningshus (26.01.2022) Åpne dokument
17 E5 - Eksisterende plaløsning H02 Våningshus (26.01.2022) Åpne dokument
18 E6 - Ny planløsning for anneks (tidligere våningshus) Åpne dokument
19 E7 - Bilde av kjøkken (3,6 m2) som tas ut Åpne dokument
20 E8 - Fasadetegninger gjenoppført tømmerkasse (03.02.2022) Åpne dokument
21 F1 - Følgebrev til søknad om rammetillatelse (28.09.2021) Åpne dokument
22 F2 - Supplering til søknad om rammetillatelse vedrørende bruksendring av våningshus (26.01.2022) Åpne dokument
23 G1 - Gjennomføringsplan versjon A (28.09.2021) Åpne dokument
24 I1.1 - Oversendelsesbrev - Statsforvalteren i Trøndelag (25.11.2021) Åpne dokument
25 I1.2 - Uttalelse fra Statsforvalteren i Trøndelag (Dispensasjon fra arealformål) (17.12.2021) Åpne dokument
26 I2.1 - Oversendelsesbrev - Trondelag Fylkeskommune (25.11.2021) Åpne dokument
27 I2.2 - Uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune (SEFRAK) (21.12.2021) Åpne dokument
28 I3 - Uttalelse fra tekniske tjenester v. eiendom og samferdsel (28.01.2022) Åpne dokument
29 Q1 - Vurdering av laftet tømmerkasse (SEFRAK) - Norrøn Laft Oppdal AS (28.09.2021) Åpne dokument
30 Q2.1 - Bildedokumentasjon fra SEFRAK-bygg (28.09.2021) Åpne dokument
31 Q2.2 - Angivelse av bildedokumentasjon (28.09.2021) Åpne dokument
32 Q3.1 - Redegjørelse aktsomhet for flom (28.09.2021) Åpne dokument
33 Q3.2 - Nivillement (28.09.2021) Åpne dokument
34 Q4 - Bilder fra Gamle Kongeveg (28.09.2021) Åpne dokument