1 230/9 - Vedtak om dispensasjon fra kravet om 10-√•rig jordleieavtale Åpne dokument