1 252/10 - Vedtak om dispensasjon fra kravet om 10- √•rig jordleieavtale Åpne dokument