1 271/318 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig med garasje. Vangslia Utvikling AS Åpne dokument