1 158/13 – Klage på vedtak om dispensasjon fra avstand til dyrkamark, dispensasjon fra plankrav samt rammetillatelse til oppføring av fritidsbolig, Eva Faanes og Terje Faanes Åpne dokument
2 158/13 - bemerkninger/klager til vedtak - oppføring av fritidsbolig Åpne dokument
3 C-5 Kommentar til naboklage Åpne dokument
4 158/13 - Dispensasjon fra avstand til dyrkamark, dispensasjon fra plankrav samt rammetillatelse til oppføring av fritidsbolig, Eva Faanes og Terje Faanes Åpne dokument
5 Tinglyst vegrett Åpne dokument
6 Søknad om rammetillatelse Åpne dokument
7 A-1 Følgebrev Storlidalsvegen 1456 Åpne dokument
8 B-1 Søknad om dispensasjon Åpne dokument
9 C-1 Kopi av nabovarsel Åpne dokument
10 C-2 Kvittering for nabovarsel Åpne dokument
11 D-1 2042-1 Situasjonsplan Åpne dokument
12 D-2 2042-2 Oversiktsplan Åpne dokument
13 E-1 1452-3 Plan og fasade Åpne dokument
14 E-2 2042-4 Snitt Åpne dokument
15 E-3 2042-5 Terrengsnitt Åpne dokument
16 F-1 Skredfarevurdering fra Rambøll juni 2017 Åpne dokument
17 F-2 NVE-rapport - utdrag for Nausthaugen nov. 2018 Åpne dokument