1 198/54 – Tillatelse til oppføring av fritidsbolig og garasje, Erna Gullhav Wanvik og Knut Petter Wanvik Åpne dokument