1 316/53 - dispensasjon for oppføring av mindre bygning. Steinar Fossen Åpne dokument