1 288/180 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse. Ellen Solberg Åpne dokument