1 177/36 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig. Rita Haugen Åpne dokument