1 68/1 - Tillatelse til deling av eiendom, Eva og Ola Vammervold Åpne dokument