1 Finansreglement for Oppdal kommune Åpne dokument
2 Kommunedirektørens forslag til Finansreglement for Oppdal kommune Åpne dokument
3 Attestasjonsuttalelse finansreglement og rutiner Åpne dokument