1 294/80 - Midlertidig brukstillatelse med utsatt frist for søknad om ferdigattest Åpne dokument