1 316/72 - tillatelse til riving av betongplate og oppføring av ny fritidsbolig. Oppdal HIBA-Hytter Åpne dokument