1 271/314 - vedtak i klagesak - endringssøknad - Oppdal kommunes vedtak stadfestes Åpne dokument