1 195/2 - Dispensasjon fra LNFR og tillatelse til riving og oppføring av naust - Ingvild Grande Belling og Hans Edvard Thyve Åpne dokument