1 194/72 - Midlertidig brukstilatelse Åpne dokument