1 241/79 - Tillatelse til oppføring av anneks og uthus. Henrik Toftaker Åpne dokument