1 316/69 - Tillatelse til riving av betongplate og oppføring av ny fritidsbolig. Hans G. Berge Åpne dokument