1 284/10 - Tillatelse til riving av nødvendige konstruksjonsdeler samt oppbygging av disse, Tore Ishoel Åpne dokument