1 317/62 - tillatelse til oppføring av garasje, Thorleif Henrik Wessel Åpne dokument