1 Overtakelse av Oppdal distriktsmedisinske senter (ODMS Åpne dokument
2 Overtakelse av Oppdal distriktsmedisinske senter AS - saksopplysninger Åpne dokument
4 Fremdriftsplan avvikling AS Åpne dokument
4 Ksak 18-86 sept 18 - Beskrivelse av hva som skjedde ved omgjøring til AS, og videre overføring til Vekst Oppdal holding Åpne dokument
5 Overdragelsesdokumenter Åpne dokument
6 2022-01-12 Aksjeeierbevis (Vedlegg 4) Åpne dokument
7 2022-01-12 Gjennomføringsprotokoll Åpne dokument
8 2022-01-12 Melding om aksjeerverv (Vedlegg 6) Åpne dokument
9 2022-01-12 Oppdatert aksjeeierbok (Vedlegg 3) Åpne dokument
10 2022-01-12 Styreprotokoll (Vedlegg 1) Åpne dokument
11 2022-01-12 Utkast til aksjekjøpsavtale Åpne dokument