1 235/7 – Dispensasjon fra utnyttelsesgrad og LNFR samt tillatelse til oppføring av to anneks, Anders Saltnes Åpne dokument