1 132/2 – dispensasjon fra LNFR og byggegrense mot bekk samt tillatelse til oppføring av tilbygg til våningshus, Aida Randi Hammerbekk Åpne dokument