1 Rullering av kommunedelplan for trafikksikkerhet- Planforslag til offentlig ettersyn og høring Åpne dokument
2 Trafikksikkerhetsplan for Oppdal 2019 - 2022 Åpne dokument
3 Kart - 2 km skole- sentrum sør Åpne dokument
4 Kart 2 km skole - sentrum nord Åpne dokument
5 Kart 2 km skole- Midtbygda Åpne dokument
6 Kart 2 km skole - Driva Åpne dokument
7 Kart 2 km skole - Lønset Åpne dokument
8 Kart 2 km skole- vollan nord Åpne dokument
9 Kart 2 km skole - Vollan sør Åpne dokument