1 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Utlegging manntall. Stemmesteder og -tider. ForhÃ¥ndsstemmemottak og forhÃ¥ndsstemmemottakere. Ambulerende stemmegivning. Opptelling. Åpne dokument