eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2022/56
:
Jan Kåre Husa
:
Under behandling
:
Oppdal kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2022/56 20220516 16.05.2022 Inngående brev Høring - forslag til kravspesifikasjon Direktoratet for byggkvalitet EPHORTE   her
2022/56 20220516 16.05.2022 Inngående brev Høring - forlengelse av midlertidig forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19 Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220516 16.05.2022 Inngående brev Høring - revisjon av Aktivitetshåndboken, kapittel om demens Helsedirektoratet EPHORTE   her
2022/56 20220516 16.05.2022 Inngående brev Høring - nasjonale faglige råd om digital hjemmeoppfølging Helsedirektoratet EPHORTE   her
2022/56 20220512 12.05.2022 Inngående brev Høring - Delstrategi Veg 2022-2032 - anmodning om innspill - høringsfrist 1. juli 2022 Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2022/56 20220429 29.04.2022 Inngående brev Høring - utøvelse av statens partsstilling i saker om Helsepersonellnemndas vedtak Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220425 25.04.2022 Inngående brev Høring - utkast til retningslinje for jordmorutdanning Kunnskapsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220421 21.04.2022 Inngående brev Høring - idrettspolitisk erklæring for Trøndelag Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2022/56 20220421 21.04.2022 Inngående brev Høring - forskrift om gebyr for saksbehandling av søknader om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg i Trøndelag fylkeskommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2022/56 20220420 20.04.2022 Inngående brev Høring - unntak fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m. Kunnskapsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220413 13.04.2022 Inngående brev Høring - endringer i reglene om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220411 11.04.2022 Inngående brev Høring - midlertidig endring i MSIS-registerforskriften for å lagre covid-19-relaterte prøvesvar i MSIS-registeret og videreformidling av prøvesvar til innbyggere og helsepersonell Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220411 11.04.2022 Inngående brev Høring - forslag til ny forskrift om oppfølgning av barn på institusjon og forslag til ny tilsynsforskrift Barne- og familiedepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220408 08.04.2022 Inngående brev Høring - utforming av konkurranse om regionale flyruter fra 1. april 2024 Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2022/56 20220408 08.04.2022 Inngående brev Høring – ny forskrift om Barnesakkyndig kommisjon Barne- og familiedepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220408 08.04.2022 Inngående brev Høring - anskaffelsesstrategi Trøndelag fylkeskommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2022/56 20220408 08.04.2022 Inngående brev Høring - forslag om korallrev og typisk høgmyr som utvalgt naturtype Klima- og miljødepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220407 07.04.2022 Inngående brev Høring - gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1024 om åpne data og viderebruk av informasjon i offentlig sektor i norsk rett Kommunal- og distriktsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220407 07.04.2022 Inngående brev Høring - NOU 2022: 3 På trygg grunn Olje- og energidepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220406 06.04.2022 Inngående brev Høring - umiddelbar endring i N301 - Skilting på motorveg Statens vegvesen EPHORTE   her
2022/56 20220406 06.04.2022 Inngående brev Høring - midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse Justis- og beredskapsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220405 05.04.2022 Inngående brev Høring - forskrift om tilskudd til barnevernfaglig videreutdanning Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet EPHORTE   her
2022/56 20220401 01.04.2022 Inngående brev Høring - avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220401 01.04.2022 Inngående brev Høring - endringer i forskrift om bibliotekstatistikk Kultur- og likestillingsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220331 31.03.2022 Inngående brev Høring - forslag til endringer i forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220329 29.03.2022 Inngående brev Høring - midlertidig endring av forskrift om tuberkuloseundersøkelse - Frist for gjennomføring av undersøkelse Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220318 18.03.2022 Inngående brev Høring - 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn Utdanningsdirektoratet EPHORTE   her
2022/56 20220314 14.03.2022 Inngående brev Høring - revisjon av utviklingsplan for St. Olavs hospital St. Olavs hospital EPHORTE   her
2022/56 20220311 11.03.2022 Inngående brev Høring - endring i forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5 - 60 tonn totalvekt på veger i BkT8 Statens vegvesen EPHORTE   her
2022/56 20220304 04.03.2022 Inngående brev Høring NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220304 04.03.2022 Inngående brev Høring - forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220224 24.02.2022 Inngående brev Høring - forslag til endringer i regelverket for sykepenger og omsorgspenger mv. Arbeids- og inkluderingsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220223 23.02.2022 Inngående brev Høring - endring i domstolstrukturen - informasjon om Trøndelag jordskifterett Trøndelag jordskifterett EPHORTE   her
2022/56 20220215 15.02.2022 Inngående brev Høring - gjennomføring av eksamen våren 2022 og midlertidige tilpasninger i fag‐ ogtimefordelingen skoleået 2021‐2022 Kunnskapsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220215 15.02.2022 Inngående brev Høring - forslag om nye regler for små elektriske kjøretøy Statens vegvesen EPHORTE   her
2022/56 20220214 14.02.2022 Inngående brev Høring- forlengelse av reglene om koronasertifikat Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220127 27.01.2022 Inngående brev Høring - endringer i domstolstruktur Justis- og beredskapsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220121 21.01.2022 Inngående brev Høring – forslag til endringer i folketrygdloven kapittel 11 om arbeidsavklaringspenger Arbeids- og inkluderingsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220121 21.01.2022 Inngående brev Høring - forslag til enkelte endringer i tilsynshjemlene i barnehageloven Kunnskapsdepartementet EPHORTE   her
2022/56 20220113 13.01.2022 Inngående brev Høring - evaluering av ressurstildelingsmodellen for videregående opplæring for ungdom i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2022/56 20220112 12.01.2022 Inngående brev Høring - forslag til endringer i forurensningsforskriften del 4 Avløp Miljødirektoratet EPHORTE   her
2022/56 20220107 07.01.2022 Inngående brev Høring - forslag om fartsgrense 80 km/t langs E6 i Oppdal kommune Statens Vegvesen EPHORTE   her