eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2019/413
:
Marte Kleveland Dørum
:
Avsluttet
:
Oppdal kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2019/413 20221028 28.10.2022 Utgående brev 295/1 - delegert vedtak - mindre planendring av reguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre, Harald Rogstad Harald Rogstad EPHORTE   her
2019/413 20221006 06.10.2022 Inngående brev Tilbakemelding på varsel om mindre endring av reguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre Harald Rogstad EPHORTE   her
2019/413 20221006 06.10.2022 Inngående brev Tilbakemelding på varsel om mindre endring av reguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre Ingrid og Kjell Jørstad Braut EPHORTE   her
2019/413 20220928 28.09.2022 Inngående brev 295/1 - uttalelse fra Statsforvalter til endring av bestemmelser i reguleringsplan, Gorsetgrenda Øvre Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2019/413 20220331 31.03.2022 Utgående brev 295/1 -Oversendelse av vedtak om detaljreguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre, Oppdal STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTE   her
2019/413 20220331 31.03.2022 Utgående brev 295/1 - Oversendelse av vedtak om detaljreguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre Kjersti Bjerke Hagen m.fl. EPHORTE   her
2019/413 20220218 18.02.2022 Inngående brev 295/1 - oversendelse av særutskrift etter sluttbehandling av reguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre Norconsult AS EPHORTE   her
2019/413 20220214 14.02.2022 Utgående brev 295/1 - oversendelse av særutskrift etter sluttbehandling av reguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre Norconsult AS m.fl. EPHORTE   her
2019/413 20211220 20.12.2021 Inngående brev 295/1 - forslagstillers kommentar til høringsmerknader - Gorsetgrenda Norconsult AS EPHORTE   her
2019/413 20211210 10.12.2021 Inngående brev Skjøtselsplan naturbeitemark iht rekkefølgebestemmelse i plan Rådgiver Miljø- og landbruk EPHORTE   her
2019/413 20211214 14.12.2021 Inngående brev 295/1 - uttalelse - forslag til revidert planforslag for Gorsetgrenda Øvre Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2019/413 20211230 30.12.2021 Utgående brev Revidert forslag Gorsetgrenda Aastum, Maria m.fl. EPHORTE   her
2019/413 20211213 13.12.2021 Inngående brev 295/1 - revidert forslag Gorsetgrenda Norconsult AS EPHORTE   her
2019/413 20211213 13.12.2021 Inngående brev 295/1 - endringer, Gorsetgrenda Øvre Norconsult AS EPHORTE   her
2019/413 20220115 15.01.2022 Saksframlegg/innstilling Forslag til detaljreguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre - sluttbehandling EPHORTE   her
2019/413 20211029 29.10.2021 Inngående brev 295/1 - vedrørende anmodning om vurdering og trekking av innsigelse for Gorsetgrenda Øvre Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2019/413 20211029 29.10.2021 Utgående brev Anmodning om vurdering av innsigelse - Gorsetgrenda Øvre Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2019/413 20211029 29.10.2021 Utgående brev Landbruksfaglig uttale 295/1 - innsigelse etter Jordlovens §9 Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2019/413 20210907 07.09.2021 Inngående brev 295/1 - merknader reguleringsplan Gorsetgrenda Øvre Ingrid Bjerke og Ivar Arne Hagen EPHORTE   her
2019/413 20210907 07.09.2021 Inngående brev 295/1 - innspill detaljreguleringsplan Gorsetgrenda Øvre, PlanID 20200004 Kjersti Bjerke Hagen EPHORTE   her
2019/413 20210901 01.09.2021 Inngående brev 295/1 - Fylkeskommunens uttalelse til forslag til detaljreguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2019/413 20210903 03.09.2021 Inngående brev 295/1 - statsforvalterens uttalelse til forslag til reguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre Statsforvalteren i Trøndelag EPHORTE   her
2019/413 20210830 30.08.2021 Inngående brev Uttalelse til mottatt høring - forslag til detaljreguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre Mattilsynet Midt Avdeling Gauldal EPHORTE   her
2019/413 20210823 23.08.2021 Inngående brev NVEs uttalelse til høring - Reguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre - Oppdal kommune, Trøndelag Norges vassdrags- og energidirektorat EPHORTE   her
2019/413 20210816 16.08.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - forslag til detaljreguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS EPHORTE   her
2019/413 20210803 03.08.2021 Inngående brev Uttalelse vedrørende forslag til detaljreguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre - Gbnr. 295/1, Oppdal kommune Samediggi/Sametinget EPHORTE   her
2019/413 20210728 28.07.2021 Inngående brev Uttalelse til høring av forslag til detaljreguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre Statens vegvesen EPHORTE   her
2019/413 20210706 06.07.2021 Inngående brev 295/1 - høring og offentlig ettersyn - detaljregulering Gorsetgrenda Øvre hyttefelt Tensio TS EPHORTE   her
2019/413 20210706 06.07.2021 Utgående brev Forslag til detaljreguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre - 1.gangs behandling Ingrid Bjerke m.fl. EPHORTE   her
2019/413 20210701 01.07.2021 Inngående brev Oversendelse av plankart og planbestemmelser - detaljreguleringsplan Gorsetgrenda Øvre Norconsult AS EPHORTE   her
2019/413 20210706 06.07.2021 Utgående brev Forslag til detaljreguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre - Høring STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG EPHORTE   her
2019/413 20210701 01.07.2021 Utgående brev Forslag til detaljreguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre -1 gangs behandling Harald Rogstad EPHORTE   her
2019/413 20210611 11.06.2021 Saksframlegg/innstilling Forslag til detaljreguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre -1 gangs behandling EPHORTE   her
2019/413 20210527 27.05.2021 Inngående brev 295/1 - ber om at planforslag - detaljreguleringsplan for Gorsetgrenda øvre fremmes Kommunestyret Advokatfirmaet Nidaros DA EPHORTE   her
2019/413 20210701 01.07.2021 Utgående brev Forslag til detaljreguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre - 1.gangs behandling Harald Rogstad EPHORTE   her
2019/413 20210428 28.04.2021 Inngående brev 295/1 - detaljreguleringsplan Gorsetgrenda Øvre Norconsult AS EPHORTE   her
2019/413 20210427 27.04.2021 Inngående brev Møtereferat 17.03 - Gorsetgrenda Øvre Trøndelag fylkeskommune EPHORTE   her
2019/413 20210430 30.04.2021 Saksframlegg/innstilling Forslag til detaljreguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre - 1.gangs behandling EPHORTE   her
2019/413 20210329 29.03.2021 Inngående brev Reguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre del 3 - notat fra tiltakshaver og utbygger Norconsult AS EPHORTE   her
2019/413 20210329 29.03.2021 Inngående brev Reguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre del 2 - veger Norconsult AS EPHORTE   her
2019/413 20210329 29.03.2021 Inngående brev Reguleringsplan for Gorsetgrenda Øvre del 1 - vann, avløp og overvann Norconsult AS EPHORTE   her
2019/413 20210329 29.03.2021 Inngående brev 295/1 - forslag til reuleringsplan for Gorsetgrenda Øvre - delleveranse 3 Norconsult AS EPHORTE   her
2019/413 20210329 29.03.2021 Inngående brev 295/1 - forslag til reuleringsplan for Gorsetgrenda Øvre - delleveranse 2 Norconsult AS EPHORTE   her
2019/413 20210329 29.03.2021 Inngående brev 295/1 - forslag til reuleringsplan for Gorsetgrenda Øvre - delleveranse 1 Norconsult AS EPHORTE   her
2019/413 20200625 25.06.2020 Inngående brev 295/1 - TBRT sin uttalelse til varsel om planoppstart for Gorsetgrenda Hyttefelt Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS EPHORTE   her
2019/413 20200625 25.06.2020 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av regulering for Gorset hyttefelt Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTE   her
2019/413 20200623 23.06.2020 Inngående brev Innspill til Vvrsel om oppstart - Detaljreguleringsplan - Gorset Hyttefelt - PlanID 2019004 - Oppdal kommune Norges vassdrags- og energidirektorat EPHORTE   her
2019/413 20200610 10.06.2020 Inngående brev Tilbakemelding på varsel om planoppstart reguleringsplan for Gorsetgrenda Hyttefelt - Oppdal kommune - plan-id: 2019004 Statens vegvesen EPHORTE   her
2019/413 20200514 14.05.2020 Utgående brev Naboliste - Gorset hyttefelt Simensen Per EPHORTE   her
2019/413 20200313 13.03.2020 Inngående brev Forslagsstillers melding til oppstartsmøtet - detaljregulering for Gorset Hyttefelt Norconsult AS EPHORTE   her
2019/413 20190225 25.02.2019 Inngående brev 295/1 - planinitiativ Gorset Norconsult AS EPHORTE   her